Grote Zaagbek 1 Groot 640X350

Winter in de Biesbosch

De Biesbosch is in de winterperiode van groot belang voor landelijke en zelfs West-Europese populaties watervogels. Grote aantallen watervogels komen vanaf de nazomer specifiek naar de Biesbosch toe om hier te overwinteren. Vanaf november zien we daar steeds meer soorten uit het Hoge Noorden bij komen. Deze soorten komen al generaties lang naar de Biesbosch en zijn zeer verstoringsgevoelig. Hier vinden ze namelijk open stromend water, voedsel én de nodige rust. Zoetwatergetijdengebieden zijn zeldzaam maar o zo belangrijk voor watervogels om de winter door te komen. Staatsbosbeheer hanteert daarom al jaren de winterrust om tienduizenden watervogels de nodige rust te bieden.

Een winters beeld in de Biesbosch met een prachtige man grote zaagbek. Foto: Joey Braat - Staatsbosbeheer

Winterrust is ingegaan

Op 1 november is de winterrustperiode gestart in de Biesbosch en loopt nog door tot 1 maart. 

Vanaf dat moment zijn de meeste watervogels naar het noorden vertrokken en hebben ze weer voldoende energie opgedaan voor het komende broedseizoen. Deze rustgebieden zijn reeds afgesloten delen van de Biesbosch en 5 luwteplekken op grotere kreken. Hier zien we al jarenlang concentraties van watervogels die zeer regelmatig verstoord worden door vaarrecreatie. De rustgebieden kunt u bekijken via de volgende link: https://www.staatsbosbeheer.nl/~/media/biesbosch/biesbosch-winterrustregeling-kaart-2022.pdf

Herberg de Biesbosch

Vele tienduizenden watervogels, zoals ganzen, reigers, roofvogels, meeuwen en eenden blijven hier de gehele winterperiode. De Biesbosch is geen toevallige bestemming. De grote open stukken water vriezen minder snel dicht, zijn voedselrijk en de watervogels verblijven op delen die relatief beschut liggen tegen weer en wind. Op die plaatsen is voldoende voedsel beschikbaar en wachten de vogels in de luwte van de Biesbosch tot de winter voorbij is en het voorjaar begint. De vogels trekken naar de Biesbosch om op krachten te komen voor de terugtocht en/of ter voorbereiding op de winter en het komende broedseizoen. De watervogels hebben daar alle energie voor nodig. Verstoring tijdens deze periode kan leiden tot onvoldoende rust wat tot gevolg kan hebben dat vogels het gebied verlaten en/of zelfs de winter niet overleven. En dat is niet de bedoeling!

Watervogels zijn verstoringsgevoelig

Watervogels zijn extreem schuw en verstoring op open water is dan ook snel gebeurd. Voedsel is schaars, verstoring is snel gebeurd en daardoor verliezen ze dan veel energie.

Smient Sliexrechtse 2 640X350

Vaarbewegingen en watervogels gaan eenmaal slecht samen. We zien dat elke dag en zeker in de winter hebben kwetsbare soorten daar echt last van. Soorten als het nonnetje, kuifeend en brilduiker vliegen bij benadering van een boot al op bij een afstand van vele honderden meters.

Als er enkele boten per uur langs en door groepen watervogels varen dan zijn de vogels alleen maar aan het vliegen. Dan kunnen ze niet rusten, eten, raken ze uitgeput en biedt de Biesbosch niet de nodige veilige rustplaats die deze vogels nodig hebben. Daarom is het belangrijk dat de watervogels in de Biesbosch op meerdere plekken de nodige rust kunnen vinden. Dit op zo’n manier dat de kreken bevaarbaar blijven.

Grote groepen smienten rusten in de afgesloten wateren in de Sliedrechtse Biesbosch. Bij elke boot vliegen ze langdurig rond. Foto: Thomas v.d Es – Staatsbosbeheer

Harm Bord 2023 640X350

Nieuwe borden

Dat bezoekers de afgesloten gebieden niet in mogen varen wordt aangegeven met bebording. Naast de bekende rood-wit-rood bebording, heeft Staatsbosbeheer onlangs nieuwe bebording erbij geplaatst.

In het Nederlands en in het Engels wordt aangegeven dat betreding niet is toegestaan. We zien nog te vaak dat er bezoekers zijn die de afgesloten gebieden invaren met veel verstoring als gevolg.

De borden moeten eraan bijdragen om deze ongewenste betreding te voorkomen.

De nieuwe borden moeten bijdragen aan minder verstoringen in de reeds afgesloten gebieden. Foto: Cor de Cock

Geniet en gun vogels in de winter hun rust

Veel mensen trekken er in de wintermaanden op uit om te genieten van de prachtige Biesbosch. Met een boot, op de fiets of te voet wordt de natuur ontdekt. De Biesbosch biedt ook zeker aan vele mensen de nodige rust. We vragen met name de watersporters rekening te houden met de watervogels en tussen 1 november en 1 maart de rustgebieden voor vogels niet in te varen. Op meerdere plekken kun je genieten van prachtige soorten als grote zaagbekken, nonnetjes, brilduikers, smienten, kuifeenden, futen en misschien zelfs een zeearend! Wandelaars hebben vanaf de verschillende wandelpaden goed zicht op de vogels. Goede vertrekpunten zijn de parkeerplaatsen bij het Biesbosch MuseumEiland, parkeerplaats Jantjesplaat en de Nieuwe Dordtse Biesbosch.  Kijk voor meer informatie op www.staatsbosbeheer.nl/biesbosch en https://np-debiesbosch.nl/te-doen/wandelen/

Lees de blog hier: Winterrust in de Biesbosch - Biesbosch (boswachtersblog.nl)

Terug naar Nieuws