BV Logo Groene Wimpel

Blauwe Vlag / Groene Wimpel

In Nederland kunnen Blauwe Vlag gecertificeerde jachthavens in aanmerking komen voor een extra award: de Groene Wimpel. Een jachthaven verdient deze wimpel als zij boven op de internationale criteria extra inspanningen gedaan hebben op gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en verduurzaming van de jachthaven.

U moet dan denken aan extra maatregelen op gebied van energie- en waterbesparing, duurzaam inkopen, gebruik van duurzame bouwmaterialen, extra afval fracties scheiden en maatschappelijke betrokkenheid.

In 2013 zijn deze extra criteria vastgesteld door FEE Nederland. Acht jachthavens zijn voor deze criteria extra gekeurd en hebben op basis van de resultaten in 2015 de Groene Wimpel ontvangen.

In 2023, is deze groep koplopers inmiddels uitgegroeid tot 26 jachthavens met een Groen Lintje. Jachthaven Biesbosch behoort tot deze kopgroep en ontving ook dit jaar de Groene Wimpel.

MVO-verklaring

 • Ontwikkeling van het vak

  Wij leveren een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van ons vak door onszelf actief in te zetten voor kennisdeling met andere jachthavens en de opleiding van nieuwe medewerkers die het vak willen leren.

 • Informatie voorziening

  Wij zijn trots dat we niet enkel de blauwe vlag, maar ook de groene wimpel mogen voeren. Dit delen we dan ook graag met andere door hen te informeren over onze inzet.

 • Transparantie

  Wij maken transparantie afspraken met onze gasten en leveranciers over het geleverde product of de geleverde diensten. Zo proberen wij zaken doen zo aangenaam mogelijk te maken.

 • Sociale en maatschappelijke impact

  Wij bepalen de sociale en maatschappelijke impact van onze diensten en ingekochte goederen om zo veel als mogelijk een negatieve impact op mens of natuur te beperken.

 • Milieubelasting

  Als trotse buur van Nationaal Park De Biesbosch zetten wij ons extra in voor de vermindering van milieubelasting en het vergroten van het duurzame karakter van onze jachthaven.

 • Inkoopproces

  Wij werken constant aan de verbetering van ons inkoopproces om onszelf zo te richten op goederen en diensten die duurzaam zijn, bij voorkeur voorzien van een milieu- duurzaamheids- en/of sociaal keurmerk.

 • Gebiedsontwikkeling

  Wij zijn volop bezig het gebied rondom de haven verder te ontwikkelen. Dit doen we door gebruik te maken van duurzame bouwtechnieken en materialen. Uiteraard voorzien we nieuwe panden ook van zonnepanelen om groene energie op te wekken.

 • Brandstoffen

  Om een extra bijdrage te leveren aan de vermindering van CO2-uitstoot kunt u bij ons enkel synthetische diesel tanken. Deze reduceert de CO2-uitstoot tot wel 50% t.o.v. fossiele brandstoffen.

 • Waterbesparing

  Wij hebben in alle toiletten en sanitaire ruimtes waterbesparende elementen aangebracht om het drinkwater verbruik te minimaliseren.

 • Afvalinzamelingssysteem

  Om het milieu en het water zuiver te houden bieden wij alle de mogelijkheid om bilgewater en vuilwater af te pompen, en sanitaire voorzieningen op de juiste wijze te kunnen legen. Ook beschikt de haven over diverse afvalscheidingsbakken ter behoeve van de recycling van grondstoffen. Zo houden wij de haven en het omliggend water zo schoon mogelijk.

 • Energie

  De hele haven beschikt over schemer- en bewegingsschakelaren ter voorkomen dat er onnodige energie verbruikt word. We gebruiken energiezuinige lampen om zo veel mogelijk energie te besparen.

 • Reddings- en blusmaterialen / Veiligheid

  Elk gebouw en elke steiger beschikt over één of meerdere blusmaterialen en op elke steiger zijn er ook meerdere reddingsboeien aanwezig. Dit om de maximale veiligheid te waarborgen.

 • Havenregelement

  Onze haven beschikt over een havenreglement waar iedereen zich aan dient te houden. Hierin staan de gedragscodes in en ook de restricties op de haven met betrekking tot het milieu.