Welkom op Camperpark Jachthaven Biesbosch. Wij wensen u een fijn verblijf toe.

Om op een veilige en prettige manier gebruik te blijven maken van alle faciliteiten op het camperpark, vragen we alle gebruikers de volgende regels in acht te nemen.

Artikel 1   Campers Only

Camperpark Jachthaven Biesbosch is uitsluitend bestemd voor het verblijf met een camper/kampeerauto zonder aanhanger. Personenauto’s, caravans, tenten of vouwwagens zijn niet toegestaan.

Artikel 2    In- en uitchecken

Camperpark Jachthaven Biesbosch biedt een volautomatische drive-in toegang. Online kunt u inchecken en betalen d.m.v. het geregistreerde kenteken gaat de slagboom automatisch open. Op de dag van vertrek heeft u tot 11.00u de tijd om uit te rijden. Na dit tijdstip gaat een nieuwe overnachting in die dient te worden voldaan op het havenkantoor.

Artikel 3   Toegang en betaling

Per boeking heeft slechts één camper/kampeerauto toegang tot het camperpark. In geval van nood is het te allen tijde mogelijk het camperpark met de camper te verlaten d.m.v. het kenteken of de toegangscode.

In de door u betaalde periode heeft u onbeperkt toegang tot het park en kunt u tussentijds uitrijden en opnieuw inrijden. Bij vertrek voor het aflopen van de geboekte periode is restitutie niet mogelijk.

Artikel 4  Restitutie

Indien u de boeking moet annuleren dient u hiervoor een verzoek e-mail te sturen naar info@jachthavenbiesbosch.nl.  Wij nemen uw verzoek dan in behandeling. Bestaande boekingen kunnen niet verplaatst worden naar toekomstige data.

Indien u de boeking, minimaal 3 weken voor ingang, annuleert dan heeft u recht op 100% restitutie.
Indien u de boeking, minimaal 1 week voor ingang, annuleert dan heeft u recht op 50% restitutie.
Indien u de boeking, korter dan 1 week voor ingang, annuleert heeft u geen recht op restitutie.
Verlaat u vroegtijdig het Camperpark dan is er geen restitutie mogelijk.

Artikel 5    Honden

Honden zijn van harte welkom op het Camperpark. Graag zien wij ze, te allen tijde, aangelijnd.

Uitwerpselen dienen opgepakt te worden en in de prullenbak gedeponeerd te worden. Op het terrein van de jachthaven worden, op verschillende plaatsen, poepzakjes aangeboden.

Artikel 6    Huisregels

Iedereen die zich op het Camperpark of de jachthaven bevindt, is gehouden orde, rust en zindelijkheid te betrachten en de veiligheid in acht te nemen. Op het camperpark is het niet toegestaan:

  1. Overlast te veroorzaken door geluid, stank, parkeren, vervuiling of anderszins in welke vorm dan ook.
  2. (Huis-)dieren los te laten lopen en hun behoefte te laten doen.
  3. Afvalwater of het chemisch toilet op of bij de camperplaats te lozen. Gebruik de daarvoor bestemde voorzieningen.
  4. Matten, zeilen of tapijten op het gras te gebruiken.
  5. Motoren te laten draaien anders dan om de camper te verplaatsen.
  6. Elders camperplaatsen in te nemen dan is overeengekomen.
  7. Een tent op te zetten.
  8. Open vuur (waaronder begrepen barbecueën) te gebruiken buiten de daartoe bestemde barbecueplekken in de Plons & Ploeterspeeltuin.
  9. De door u gehuurde camperplaats aan derden te verhuren.
  10. Het voertuig of goederen te koop of te huur aan te bieden.

Artikel 7    Aansprakelijkheid

Jachthaven Biesbosch B.V. en het haventeam zullen nimmer aansprakelijk zijn voor schade van welke aard of door welke oorzaak ook, aan personen of goederen toegebracht, of voor verlies of diefstal van enig goed, tenzij een en ander het gevolg is van een aan hem en/of de zijnen toerekenbare tekortkoming.

Artikel 8   Overig

Voor situaties waar dit reglement niet in voorziet, is de directie van Jachthaven Biesbosch B.V. en/of een door de directie aangewezen persoon, bevoegd om beslissingen te nemen en/of handelend op te treden.

Namens het hele Jachthaven Biesbosch-team wensen wij u een prettig verblijf op onze haven!